Nordik vitrinskåp vitoljad ek

Vitrinskåp med 2 dörrar i vitoljad ek.