8.180,00 kr
9.155,00 kr
9.650,00 kr

3-sits-soffor

Sunrice soffa 3-sits

9.695,00 kr
9.870,00 kr

3-sits-soffor

Boston soffa microtyg

9.980,00 kr
10.790,00 kr
10.950,00 kr
10.980,00 kr
11.175,00 kr
11.670,00 kr
11.900,00 kr
11.990,00 kr
12.495,00 kr
12.495,00 kr
12.700,00 kr
12.750,00 kr
12.845,00 kr
12.985,00 kr
Nyhet

3-sits-soffor

Chicago 3-sits soffa

14.295,00 kr
14.365,00 kr

2-sits-soffor

Siesta Biosoffa 2-sits

14.800,00 kr
14.895,00 kr