8.180,00 kr
9.650,00 kr

3-sits-soffor

Sunrice soffa 3-sits

9.695,00 kr
9.870,00 kr

3-sits-soffor

Boston soffa microtyg

9.980,00 kr
10.790,00 kr
10.950,00 kr
10.980,00 kr
11.175,00 kr
11.670,00 kr
11.900,00 kr
11.990,00 kr
12.495,00 kr
12.495,00 kr
12.700,00 kr
12.750,00 kr
12.845,00 kr

3-sits-soffor

Chicago 3-sits soffa

14.295,00 kr
14.365,00 kr
14.895,00 kr
14.950,00 kr
14.990,00 kr
15.190,00 kr

3-sits-soffor

All In 3,5-sits sammet

15.850,00 kr