[

REKLAMATION

Kontrollera dina varor direkt efter hämtning eller leverans för upptäcka eventuella skador. Om någon skada finns bör du meddela detta till oss så snart som möjligt efter hämtning eller leverans, gärna inom 4 dagar. Vid skadad produkt ta kontakt med Tumbo Möbler via e-post eller telefon för att anmäla felet. Komplettera med uppgifter på inköpsdatum, beställare samt bild på skadan, bild på hela produkten, bild på eventuell stämpel som finns på produkten.

Vid köp av eventuellt utställningsexemplar ska köparen avsyna produkten innan köp för att förvissa sig om varans skick. Skador på utställningsprodukter som fanns vid köpetillfället kan inte reklameras i efterhand.

Du har enligt konsumentköplagen alltid 3 års reklamationsrätt. Reklamation innebär att du inom rimlig tid från det att du upptäckt ett fel med varan meddelar oss om detta. Vi kontrollerar alltid varor så långt det är möjligt för att upptäcka fel, innan de levereras till dig. Om det mot förmodan ändå är något fel med din vara kontaktar du oss.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Det kan handla om funktions-, material- och fabrikationsfel. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att du har märkt eller borde ha märkt felet. Enligt konsumentköplagen bör det rimligtvis ske inom två månader. Om ett fel uppstår inom en treårsperiod åtgärdar vi det i den mån det går.

Reklamationsrätt

För att en reklamation ska kunna åberopas gäller följande:

 • Att produktens skötselråd har följts
 • Att produkten har monterats på rätt sätt
 • Att produkten har använts på ett normalt sätt
 • Att produkten har förvarats på rätt
 • Att produkten inte utsatts för onormala fukt eller temperaturförändringar
 • Att produkten inte utsatts för skador orsakade av olyckshändelse
 • Att produkten inte modifierats av kunden.

Normalt slitage, färgskiftningar, noppor eller andra normala förändringar under en produkts livscykel är inte underlag eller skäl till någon reklamationsrätt.

Serviceärende och reklamation

Självklart är vi måna om att din produkt ska uppfylla dina förväntningar. Här reklamerar du din vara genom att fylla i formuläret nedan. Har du en pågående reklamation är du välkommen att istället kontakta oss på info@tumbomobler.se

  Ange gärna vad som hänt/del som är skadad/saknad.

  Skicka med ett foto som tydligt visar skadan/felet och produkten i sin helhet.
  Om det finns en bild på en stämpel/id-nummer på produkten, så skicka med den också.

  Vi godtar bild i png/jpg eller dokument i pdf-format.